Columns: Archief

Regelmatig publiceren wij een column voor schoolleiders. Hieronder vindt u de eerder verschenen columns. 

Tafels

Nee, deze column gaat toch niet over rekenen. Hoewel … in zekere zin ook weer wel. Ik wil het dit keer over echte tafels hebben: instructietafels. [meer...]


Ont-stellend toch?

Ontstellend veel aandacht, tijd en energie wordt er op de Nederlandse basisscholen besteed aan het spellingonderwijs. Tal van groeps- en handelingsplannen voor spelling worden geschreven. Veel additioneel materiaal – samengesteld...[meer...]


Prestatiebeloning heeft schadelijk effect!

Er is weinig enthousiasme voor prestatiebeloning in het onderwijs. Toch gaat – ondanks de protesten – na de zomer een experiment van start om te zien of prestatiebeloning werkt en hoe deze ingevoerd kan worden. Want, zo stelt...[meer...]


Groepsplannen? Van wie eigenlijk en waarom?

Veel basisscholen hebben het momenteel druk met het zogenaamde ‘handelingsgericht werken’. In de vorm van groepsplannen wordt geprobeerd de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Als we de berichten mogen geloven, dan is ook...[meer...]


Mayday Mayday

Ongelukken tijdens het vliegen, die kunnen gebeuren. Maar wat te zeggen van piloten die willens en wetens de lucht in gaan, terwijl ze weten dat ze onvoldoende brandstof hebben om zelfs een kleine crisis te kunnen overleven? Dat...[meer...]


The road to excellence

Ruim honderd basisscholen vinden dat zij buitengewoon goed presteren en hebben zich bij de minister van onderwijs gemeld om kans te maken op het predicaat 'excellent'. Een jury van experts bepaalt binnenkort welke scholen deze...[meer...]


Ga zo door!

Wat was ik, toen ik in klas 1 zat, blij als ik het stempel met bovenstaande tekst in mijn schrift zag. Want dat stempel kreeg je niet zomaar. Daar moest je wel wat voor doen!In het toezichtkader van de inspectie staat: ’De...[meer...]


De hbo-geschoolde leerkracht, een uitstervend ras?

Met ingang van dit cursusjaar staan er leerkrachten voor de klas die universitair zijn opgeleid. Ik hoop dat uw verwachtingen net zo hoog gespannen zijn als de mijne. Zullen deze leerkrachten de o zo gewenste kwaliteitsslag in...[meer...]


Burgerschaap

Onlangs besteedde (misschien wel) de (beste) krant (van Nederland) weer eens ruime aandacht aan het vormingsgebied ‘burgerschap’. De krant meldde dat verreweg de meeste scholen er niet in slagen dit vormingsgebied zinvol in te...[meer...]


Het lerarenregister: verkeerd gericht en te zwak

In 2018 moeten alle leerkrachten zich hebben ingeschreven in een lerarenregister. In het register wordt o.a. bijgehouden hoeveel uren nascholing leerkrachten hebben gevolgd. De gedachte achter het register is dat met het register...[meer...]


Een verplichte Cito-eindtoets?

Moet je als schoolleider nu wel of niet blij worden van een verplichte Cito-eindtoets? Als ik de reacties onder schoolleiders peil, dan is het enthousiasme niet bijster groot. En eerlijk is eerlijk: ik kan me er iets bij...[meer...]