Ga voor praktische scholing op maat

Onderwijsgeven is een vak. En om dat vak uit te oefenen hebben mensen in het onderwijs kennis nodig. Parate kennis, snel beschikbaar, geen ballast, makkelijk toepasbaar…

MaGiCo biedt in de Cadenza Highschool, ophet platform e-learningwizard, e-learningcursussen die op aanvraag uitgebreid kunnen worden met teamtraining of collegiale consultatie.

Hieronder treft u een overzicht van de beschikbare e-learningcursussen.


Professioneel schoolbeleid maken

Als een school systematisch en doelgericht werkt aan het maximaliseren van de prestaties van haar leerlingen, dan is er sprake van opbrengstgericht werken (Inspectie van het Onderwijs, 2010). 

De heersende opvatting is dat resultaatgericht en integraal schoolleiderschap daarbij cruciale  voorwaarden zijn. Het betekent dat de schoolleider op meerdere beleidsterreinen actief is en zijn handelen zo richt, dat vooraf bepaalde doelen worden bereikt. 

In deze module bespreken we het maken van schoolbeleid. Dit klinkt misschien niet al te spannend, maar dat valt mee. Met gebruikmaking van bepaalde technieken en betrokkenheid van het team is schoolbeleid maken niet alleen nuttig, maar ook een intense beleving die veel doet met het teamgevoel.     

We bespreken wat schoolbeleid maken in de kern van de zaak inhoudt en reiken enkele praktische MaGiCo technieken en oefeningen aan waarmee schoolbeleid maken vorm en inhoud kan krijgen.

Meer informatie over deze e-learningcursus vindt u op de site van de Cadenza Highschool.


Draagvlak creëren in de school

Voor schoolontwikkeling zijn duidelijke doelen zijn nodig, maar een schoolleider die zijn team daarvoor niet warm krijgt bereikt niet veel. Schoolontwikkeling valt of staat met draagvlak of acceptatie. 

Voor de schoolleider is het daarom van belang dat hij in gesprek gaat met zijn team, goed naar hen luistert en hen vooral vertrouwen schenkt. Dit kan worden bereikt door leerkrachten te betrekken bij keuzes die gemaakt worden en de uitwerking waar mogelijk ook delegeert.

In deze module bespreken we hoe het schoolteam hoog betrokken kan raken en zelf regie kan voeren over schoolontwikkeling en wat de schoolleider kan doen om dit te faciliteren. Medewerkers inspireren door inzicht te bieden, kansen te tonen en een beroep te doen op professionaliteit zijn bijvoorbeeld belangrijke punten. Maar ook het kunnen overtuigen door enthousiasme en het benoemen van voordelen van schoolontwikkeling mag niet ontbreken.

Meer informatie over deze e-learningcursus vindt u op de site van de Cadenza Highschool.


Denken beïnvloeden

Leerkrachten en teams kampen soms met regelmatig terugkerende, hardnekkige denkpatronen die negatief inwerken op de sfeer in het team en het geloof in eigen kunnen:

  • Passend onderwijs? Wat denken ze wel!
  • Hoe hard we ook werken, de opbrengsten de Cito-toets wordt  er toch niet beter van.
  • Differentiëren tijdens de les? Beetje voorzichtig. Ik moet wel het overzicht houden.

Als schoolleider zult u dit gedrag onmiddellijk herkennen, en zult u proberen de gedachten van medewerkers in een positieve richting bij te sturen. Als het u lukt om van elk ‘kan ik niet’ een ‘dat heb ik nog niet eerder gedaan’ te maken, dan bent u een heel eind op weg!

Er zijn diverse MaGiCo technieken die leidinggevenden kunnen gebruiken om de ‘mindset’ van hun medewerkers in positieve zin bij te sturen. Complimenteren, gebruik van ‘vaagtaal’ en de RET-methode zijn hiervan enkele voorbeelden. In deze module komen ze aan bod.

Meer informatie over deze e-learningcursus vindt u op de site van de Cadenza Highschool.