Column: archief

Een verplichte Cito-eindtoets?

Door: Theo Wildeboer

Moet je als schoolleider nu wel of niet blij worden van een verplichte Cito-eindtoets? Als ik de reacties onder schoolleiders peil, dan is het enthousiasme niet bijster groot. En eerlijk is eerlijk: ik kan me er iets bij voorstellen. In Wassenaar is er geen centje pijn. Het gemiddelde wordt toch wel behaald. Maar dat ligt voor een basisschool in Uithuizermeeden wel even anders.

Veel schoolleiders, zo is mijn ervaring, hebben weinig tegen meten, maar zien liever dat de school wordt ‘afgerekend’ op de toegevoegde waarde die geleverd is. Anders gezegd: heeft het team – binnen de mogelijkheden die het heeft om ontwikkeling te beïnvloeden – het maximale gedaan? Daarbij moet dan bedacht worden dat slechts 30% van de prestaties van kinderen toegeschreven kan worden aan de dagelijkse ‘schoolgang’.

Een eerlijke beoordeling vraagt dus minimaal om een nulmeting bij de start van de basisschool. Maar dat stuit op methodologische en pedagogische bezwaren. De minst oneerlijke beoordeling, mij dunkt, is dan dat de school wordt vergeleken met andere scholen. Zoals nu. Helemaal niet meten is onverantwoord.

Als schoolleider zou ik trouwens ieder jaar van mijn leerkrachten een scherpe en ambitieuze prognose van leeropbrengsten willen zien. Deze ‘opbrengstenbegroting’ (budget) wordt vóór de start van het cursusjaar besproken en daarna gevolgd. In maandelijkse ‘reviewgesprekken’ komt de vraag op tafel of de resultaten worden behaald die zijn afgesproken. Zo niet, dan is een verklaring op zijn plaats en maatregelen natuurlijk om alsnog de streefscores te behalen.

Mits consequent toegepast zal deze aanpak de discussie over eerlijk of oneerlijk meten snel op de achtergrond doen belanden en terugbrengen naar de kern van de zaak: doen wij eigenlijk als school wat we beloven? En de uitkomst? Iedereen binnen de school komt op scherp te staan en zal voortaan trots zijn op de veelal bovengemiddelde scores die worden behaald op de Cito-eindtoets. Lang leve de Cito-eindtoets!